ALLMÄNNA VILLKOR

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Vänliga maila oss så svarar vi så fort vi kan!

E-mail: Kundtjanst@equibit.se

Frågor om returer? Du hittar returformulär nedan. Klicka på Ikonen "Ladda ner PDF" under rubriken "Ångerrätt" längre ner på sidan.

 

Allmänna villkor

1. LEVERANS OCH TRANSPORT

1.1

Vi erbjuder alltid fri frakt vid ordrar som överstiger 1000 kr. På ordrar som understiger beloppet kommer en fraktavgift på 49kr att erläggas. Ordar skickas måndag till fredag med undantag för röda dagar. Ordar levererar inom 3-7 arbetsdagar om inget annat anges. Observera att en order kan delas upp i flera paket beroende på leverantör, dock är alltid fraktkostnaden densamma. 

1.2
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Observera att förlängd leveranstid kan vara möjligt om varan inte finns i lager. 

1.3
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

1.4
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Equibit rätt att debitera dig en avgift på 249 kr.

 

2. ÅNGERRÄTT

2.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Equibit detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Produkterna ska skickas tillbaka i originalskick och i sin originalförpackning med etiketter och taggar kvar. Kund står för returfrakten. Returblanketten som du lägger inne i paketet hittar du här: 

 

2.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Ex måttbeställda stövlar.

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl  (exempelvis bett) 

2.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

2.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Equibit. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. 

2.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Equibit. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Equibit enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

2.6
När Du ångrar ditt köp betalar Equibit tillbaka det belopp som Du betalat för varan. 

2.7
Equibit betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via de betalningsuppgifter som du angav när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

3. Allmänt 

3.1
Equibit reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Equibit har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Equibit naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Equibit fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Equibit ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

 

4. AVTAL & BESTÄLLNING 

4.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Equibit:s Integritetspolicy. 

4.2
Ett avtal om köp ingås först när Equibit bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Equibit per e-post. Equibit uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Equibit:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Equibit. Om beställningen återkallas så kommer Equibit att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

5. KUNDUPPGIFTER MM.

5.1
Equibit rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. 

 

6. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

6.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

6.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Equibit har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Equibit förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 

7. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

7.1

Equibit kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Equibit i samband med kampanjen. Equibit förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1
Vissa av Equibit:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Equibit så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.3

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Equibit att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Equibit strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Equibit mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Equibit förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Equibit riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

9. FORCE MAJEURE

Equibit ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som de inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Equibit dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Equibit rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Equibit förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Equibit har informerat dig om ändringarna. Equibit rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.